Στιγμές από το ταξίδι μας για το 22ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2023, Β’ Μέρος (-8 έως -14)