Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα σχολής

Ώρες για Okinawa karate – Ju Jitsu – Παγκράτιο

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

| 17.00 – 18.30 |   | 19.00 – 20.30 |   | 21.00 – 22.30 |

Τρίτη – Πέμπτη

| 17.30 – 19.00 |   | 19.30 – 21.00 |

Ώρες για Kick Boxing

Δευτέρα

| 22.30 – 23.30 |

Τρίτη – Πέμπτη

|21.30 – 22.30 |