Σχολή Προπονητών, 2023

okinawa karate - ju jitsu - apollofanous filoxenos zakynthos by dimitris panagiotopoulos -

Εξέλιξη και επιμόρφωση!

Σχολή προπονητών Ζίου Ζίτσου Β´ κατηγορίας !!προσαρμοζόμαστε κ προχωράμε !!

Φωτογραφίες

336359105_697778345486227_1118676776476818265_n zante budo academy337711000_3357871537810502_2230108435514321979_n zante budo academy340858699_237840215568141_8786463510168530307_n zante budo academy340867186_107042329028485_3584009961321612413_n zante budo academy340886291_1014352739546415_7975419613103128929_n zante budo academy340886736_941434286899154_526182404458915008_n zante budo academy340898091_563157549238428_8639100106489709722_n zante budo academy340898117_938639697560339_8010964344787281862_n zante budo academy340900899_1567681073763553_1377488454642342857_n zante budo academy340915062_756724892845540_6334866823452287129_n zante budo academy340935500_182603901277790_1652860094070655526_n zante budo academy340939121_759322365789360_5921313618111834128_n zante budo academy340953233_565074905737856_7780683522575847579_n zante budo academy341170100_193684920125642_2823060598875638796_n zante budo academy341182101_1270098150574354_5323033104674584910_n zante budo academy341218272_903431251085155_3156175116776556061_n zante budo academy341322691_785499226330630_4443315576822882524_n zante budo academy341338991_257732173352932_1491406666124868660_n zante budo academy341344220_244480564652086_8567865318486972483_n zante budo academy341344357_953468292769848_8102874826995368432_n zante budo academy341357339_1411557539609011_5540370206425050606_n zante budo academy341398166_810343367088299_7444853959579867269_n zante budo academy341405090_1283683792220686_6459772463855701612_n zante budo academy341408980_272811095076766_8981752553662580934_n zante budo academy341508271_630622021729754_6994226833631512330_n zante budo academy341517944_923563098893666_7992251134665877062_n zante budo academy341523487_1186415472033665_5020722387771454230_n zante budo academy341526282_753266766439443_4488193706907844753_n zante budo academy341527946_1424380934768293_3040224553791572024_n zante budo academy341528007_1391553451629209_4947073980570272862_n zante budo academy341532518_9064187626984767_5662200824596836795_n zante budo academy341540138_547164537531913_5644935781068896601_n zante budo academy341556458_551480673774726_5068942194746978309_n zante budo academy341563283_3169076640056347_2114729919032417978_n zante budo academy341570523_775799297228490_7499228093147301618_n zante budo academy341574857_759971495664011_7336364539244296957_n zante budo academy341575220_1244141979829793_6370790232689127604_n zante budo academy341577210_991367212247198_5005736332048525546_n zante budo academy341584169_941825950462837_2513115143232596889_n zante budo academy341584960_745731000433687_4944306935403903088_n zante budo academy341608879_641993241098176_7490740556801506152_n zante budo academy341612591_751301076540794_224544908239962658_n zante budo academy341612619_3180818358731031_1755588882244388564_n zante budo academy341658228_538933178383202_1123405275729578127_n zante budo academy341661494_2385446928296527_6616273869681348310_n zante budo academy341663253_194906740001455_5366096176587780145_n zante budo academy341663493_119186717812163_1475566309077452008_n zante budo academy341672178_182838381305857_5684479195483008154_n zante budo academy341674102_166532079334938_951162614333943493_n zante budo academy341681198_620007286297791_6292762747960208517_n zante budo academy341691399_1228431084545847_3289759405522255842_n zante budo academy341693257_955357955649383_2453405614476515607_n zante budo academy341780299_3580906592234855_2004956533003853742_n zante budo academy341783553_1496690450860935_2472435660673280016_n zante budo academy341849805_585722790288530_6329376974389604933_n zante budo academy341859443_924588222125544_6278870455041478086_n zante budo academy341867701_1296086251337204_1324174595530627149_n zante budo academy341868947_1310257049556220_2504252954457757650_n zante budo academy341869317_152195480870732_8511402492894985071_n zante budo academy341873946_173202651894314_4419860110681518496_n zante budo academy341876204_943142253544805_8853059365482971747_n zante budo academy341879553_1406377056797650_1525684704271710481_n zante budo academy341885684_619653700061657_267295527811805666_n zante budo academy341889473_153278444363233_9035688062566536795_n zante budo academy342018750_224043766886686_2201384067717330093_n zante budo academy342192817_1035169600790563_3056506655246379836_n zante budo academy342197063_1526797697729800_3343551062747106715_n zante budo academy342197817_760726845682837_6552160806597010200_n zante budo academy342206201_3218050635152588_662359473649779205_n zante budo academy342208306_748875566942430_1222867647771693399_n zante budo academy342214643_249503780886994_4448982033864640459_n zante budo academy342215889_630967441699993_2991490201146302462_n zante budo academy342359222_619364376362009_7402646167321153036_n zante budo academy342474917_258255709956330_519859979451342809_n zante budo academy342502610_3489381501327297_4900440113979091200_n zante budo academy342505204_1280009362617365_8105177743987443081_n zante budo academy342515505_781871936498959_3253246919422625407_n zante budo academy342789435_757844802388151_4717474193305952647_n zante budo academy342813308_736050708017204_8123789996249107808_n zante budo academy342824088_9112024352201952_2053705994817624490_n zante budo academy342836241_656935476193518_806645048091721270_n zante budo academy342855213_155975917421811_6322293275449029647_n zante budo academy342863151_620110982944551_1447440771467981808_n zante budo academy342993085_1342517072989497_4486202323901342549_n zante budo academy