Σχολή Προπονητών Β’ Κατηγορίας – Εξετάσεις

okinawa karate - ju jitsu - apollofanous filoxenos zakynthos by dimitris panagiotopoulos -

Σχολή προπονητών Ζίου Ζίτσου Β κατηγορίας. Τα μαθήματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Φωτογραφίες

357785613_745424400924252_2710038316846406888_n zante budo academy357755464_745424247590934_6683732668887555504_n zante budo academy357738349_745424434257582_7990683036611706911_n zante budo academy357707482_745424344257591_5218863286328202115_n zante budo academy357705776_745424310924261_4640971848859538278_n zante budo academy351156530_1452944698856990_525358299107608125_n zante budo academy345634961_969982224033023_8181726402971314952_n zante budo academy345652557_1670834380101378_8156482238298681512_n zante budo academy345656412_816268493491093_547942917022670091_n zante budo academy345664523_242025765079398_1838643453754474993_n zante budo academy345899617_701533845061946_6280456576973840016_n zante budo academy345925884_946024390150359_4743912173024060176_n zante budo academy345930889_1709836822806047_4372490195257594485_n zante budo academy346299028_784581839631658_80235624602868018_n zante budo academy346293993_790132922765510_1092854079944860235_n zante budo academy346289473_2628083534011471_7940925600691912653_n zante budo academy346278097_263874589415921_1704769808055206934_n zante budo academy346273942_2044523612547873_8420148162748990052_n zante budo academy346099469_598492118905789_12651030942665572_n zante budo academy346098518_791047895631570_2679339690975653705_n zante budo academy346066458_3466478270234002_1009328900838212176_n zante budo academy346065966_1896661420703521_873063506010073147_n zante budo academy346302810_934455077835160_2019656940338956399_n zante budo academy346308099_714694917331246_7073620491641718336_n zante budo academy346313389_2812005678934656_2418381447671041051_n zante budo academy346315996_253938093785580_3326829600192079545_n zante budo academy346466466_626753805983555_357511303721442024_n zante budo academy346481507_233805549257689_5113683087452732446_n zante budo academy346483669_1335962740294459_8096299985943443088_n zante budo academy346484491_1634760377041298_3372536383225015093_n zante budo academy346500057_1704809339972062_808585011988943408_n zante budo academy346662635_941751623733466_8951805716061493424_n zante budo academy350976516_959142428847860_5280056508660696017_n zante budo academy350976476_167044932794718_7881561841395761586_n zante budo academy347102438_3530325643911463_8257275255334970109_n zante budo academy346641650_938938087363868_3038705784224192260_n zante budo academy346642028_980159589647839_525846889630375233_n zante budo academy346638655_1168091620553191_4643650380149966752_n zante budo academy347079712_791832195494567_3973790831866460021_n zante budo academy346975578_1127833504836159_3404893939544560759_n zante budo academy346951764_206406872163001_4008506136099805521_n zante budo academy346624547_5981721968602771_1016345444987754749_n zante budo academy346630757_259341429830565_4803991365051253370_n zante budo academy346621105_1995505657448783_5306465593992943683_n zante budo academy346876898_6177948348966751_2327361006259048738_n zante budo academy350990549_808948963925908_5915149290976225061_n zante budo academy350990513_991397951883872_2073030159831973981_n zante budo academy346663151_1651806841989435_214404788308215254_n zante budo academy346783225_819155722966598_4408450905628329051_n zante budo academy346619368_1432536454180683_5311282360978395103_n zante budo academy346602662_2236958009822941_5350369290922804729_n zante budo academy351124733_6238132246283550_3333345900094319554_n zante budo academy